Om

OM

Pascal

inTRYCK påTRYCK utTRYCK avTRYCK


Följ oss på Facebook:

Pascal- inTRYCK - påTRYCK- utTRYCK - avTRYCK

https://www.facebook.com/groups/287291207340

Aktuellt arbete i föreningen:

Region Skåne

Sju kulturskolor i regionen deltar i ett projekt som Regional Kulturskola Skåne genomför i samverkan med vår förening. Målsättningen är att undersöka vilken betydelse samtal innan första lektionen har för elever med en funktionsnedsättning. Modellen med samtal skall utvecklas under våren 2023 och utvärderas vintern 2023- 2024. Faller modellen väl ut kan den utgöra underlag för ett större utvecklingsarbete.


Örebro läns kulturskolor

För närvarande, 2023, följer föreningen ett projekt i Örebro län som vi var initiativtagare till. Vår roll är nu i första hand att dokumentera och utvärdera projektet. Projektet har som mål att öka kunskap hos anställda på kulturskolorna i Örebro län genom att bla arrangera ett läger för elever i länet samt skapa ett resursteam som kan stödja utvecklingen i länets olika kommuner. Vår förening representeras i projeket av Mari Molander. Arbetet med utvärdering genomförs av Karin Erika Johansson, Stewe Gårdare och Håkan Sandh.


Styrelse


Ordförande

Sara Forsman, Kungsbacka

sara@forsman.com


Ledamöter

Susanna Cederqvist, Stockholm

Info@susannacederquist.com


Håkan Sandh, Stockholm

hakan@sandh.nu


Stewe Gårdare, Stockholm

stewe.gardare@gmail.com


Mari Molander, Örebro

mari.molander@orebro.se


Experience


Dogs, Cats, Reptiles, Horses, Fish and Birds