Om

OM

Pascal

inTRYCK påTRYCK utTRYCK avTRYCK


Följ oss på Facebook:

Pascal- inTRYCK - påTRYCK- utTRYCK - avTRYCK

https://www.facebook.com/groups/287291207340

Föreningen har nåtts av budskapet att vår ordförande fram till nu, Sten Bunne, avlidit efter en kort tids sjukdom. Han har lämnat oss i chock och en stor saknad. Våra tankar går idag till hans familj. Begravning sker 28 oktober. Se annons Fonus.se


Styrelse


Ny ordörande

Sara Forsman, Kungsbacka

sara@forsman.com


Ledamöter

Susanna Cederqvist, Stockholm

Info@susannacederquist.com


Håkan Sandh, Stockholm

hakan@sandh.nu


Stewe Gårdare, Stockholm

stewe.gardare@gmail.com


Mari Molander, Örebro

mari.molander@orebro.se


Experience


Dogs, Cats, Reptiles, Horses, Fish and Birds