Böcker

BÖCKER

Efter Kulturskolerådets projekt Pascal gavs denna bok ut. Ungefär samtidigt som föreningen Pascal – inTRYCK påTRYCK utTRYCK avTRYCK bildades. 2019 trycktes boken upp i en ny upplaga. Kulturskolrådet och föreningen är utgivare. Boken kan nu endast beställas via vår föreingen, kontakta Anna Johansson,

Bildanna61@gmail.com


Föreningen Pascal drev under 2016- 2019 projektet VIDD, finansierat av Arvsfonden. När projketet avslutades gav vi ut boken Skapa VIDD. Den kan köpas via nätbokhandlare, bokhandlare och beställas via bibliotek.


Boken beskriver ur flera perspektiv hur verksamheter inom kulturskolor, föreningar och studieförbund kan bli mer tillgängliga.


Önskar du köpa fler än 10 exemplar - kontakta gärna Pascalföreningen via Anna Johansson,

Bildanna61@gmail.com