Projekt

Föreningen Pascal -

inTRYCK påTRYCK utTRYCK avTRYCK


Under december 2016 till och med december 2019 drev föreningen ett projekt med namnet VIDD – från nedsättning till uppsättning.

Målsättningarna var att


– Inventera, dokumentera och sprida metoder för pedagogisk verksamhet inom kulturområdet för i första hand unga med olika funktionsuppsättningar.– Skapa modeller för hur metoder inom pedagogisk verksamheten kan dokumenteras och spridas.– Värdera olika lösningar på hur spridande av kunskap på området bäst organiseras.


Resultatet är nu formulerat i en bok, Skapa VIDD, där även all text kan nås via lyssningskoder. En stor del av verksamheternas synpunkter, pedagogernas tips och viktig fakta går att ta del av i form av korta filmer som även de kan nås via QR-koder i boken. En multimedial bok!


Boken kan köpas via vanliga distributörer på nätet, eller varför inte beställa den på ditt bibliotek!


Vill du köpa bopken via Bokus är länken här:

https://www.bokus.com/bok/9789187963032/skapa-vidd/© Copyright. All Rights Reserved.