Projekt

Region Skåne

Sju kulturskolor i regionen deltar i ett projekt som Regional Kulturskola Skåne genomför i samverkan med vår förening. Målsättningen är att undersöka vilken betydelse samtal innan första lektionen har för elever med en funktionsnedsättning. Modellen med samtal skall utvecklas under våren 2023 och utvärderas vintern 2023- 2024. Faller modellen väl ut kan den utgöra underlag för ett större utvecklingsarbete. 


Örebro läns kulturskolor

För närvarande, 2023, följer föreningen ett projekt i Örebro län som vi var initiativtagare till. Vår roll är nu i första hand att dokumentera och utvärdera projektet. Projektet har som mål att öka kunskap hos anställda på kulturskolorna i Örebro län genom att bla arrangera ett läger för elever i länet samt skapa ett resursteam som kan stödja utvecklingen i länets olika kommuner. Vår förening representeras i projeket av Mari Molander. Arbetet med utvärdering genomförs av Karin Erika Johansson, Stewe Gårdare och Håkan Sandh.


VIDD

Under december 2016 till och med december 2019 drev föreningen ett projekt med namnet VIDD – från nedsättning till uppsättning.

Målsättningarna var att


– Inventera, dokumentera och sprida metoder för pedagogisk verksamhet inom kulturområdet för i första hand unga med olika funktionsuppsättningar.– Skapa modeller för hur metoder inom pedagogisk verksamheten kan dokumenteras och spridas.– Värdera olika lösningar på hur spridande av kunskap på området bäst organiseras.


Resultatet är nu formulerat i en bok, Skapa VIDD, där även all text kan nås via lyssningskoder. En stor del av verksamheternas synpunkter, pedagogernas tips och viktig fakta går att ta del av i form av korta filmer som även de kan nås via QR-koder i boken. En multimedial bok!


Boken är slutsåld på förlaget. Ett fåtal exdemplar finns för försäljning via vår förening.