Projekt

Örebro län

För närvarande, 2022, följer föreningen ett projekt i Örebro län som vi var initiativtagare till. Vår roll är nu enbart att dokumentera och utvärdera projektet. Projektet har som mål att öka kunskap hos anställda på kulturskolorna i Örebro län genom att bla arrangera ett läger för elever i länet samt skapa ett resursteam som kan stödja utvecklingen i länets olika kommuner.


VIDD

Under december 2016 till och med december 2019 drev föreningen ett projekt med namnet VIDD – från nedsättning till uppsättning.

Målsättningarna var att


– Inventera, dokumentera och sprida metoder för pedagogisk verksamhet inom kulturområdet för i första hand unga med olika funktionsuppsättningar.– Skapa modeller för hur metoder inom pedagogisk verksamheten kan dokumenteras och spridas.– Värdera olika lösningar på hur spridande av kunskap på området bäst organiseras.


Resultatet är nu formulerat i en bok, Skapa VIDD, där även all text kan nås via lyssningskoder. En stor del av verksamheternas synpunkter, pedagogernas tips och viktig fakta går att ta del av i form av korta filmer som även de kan nås via QR-koder i boken. En multimedial bok!


Boken är slutsåld på förlaget. Ett fåtal exdemplar finns för försäljning via vår förening.