Historik

Intiativtagare till föreningen Pascal.

Från vänster Ola Skaare, Britta Gustafsson,

Anne Foss Lindblad och Håkan Sandh.

Projektet Pascal


Projektet Pascal var ett Arvsfondsfinansierat projekt som drevs av Kulturskolerådet. Under tre år fick lärare från kulturskolor i 25 kommuner kontinuerlig fortbildning om funktionsnedsättningar och hur estetisk undervisning bättre kan anpassas för att passa fler. Projektet fanns under åren 2006- 2010.


Under det sista året bildades den ideella föreningen Pascal. Målsättningen var att behålla det stora nätverk av engagerade pedagoger som skapats under projektet Pascal samt att bredda intresset utanför kulturskoleområdet.


Initiativet till föreningen Pascal kom från Vellinge i Skåne. Där fanns också ett samarbete med norska pedagoger varför föreningen Pascal i Sverige sedan start har en systerförening i Norge och numera även en i USA.


I samband med Kulturskolerådets projekt publicerades en bok med namnet Från funktionsnedsättning till funktionsuppsättning. Denna har under 2019 tryckts upp i en ny upplaga.  Utgivare är Kulturskolerådet och föreningen Pascal. Den kan bara beställas direkt via föreningen: Anna Johannson, anna.k.johansson@edu.stockholm.se.